کودک

هنگامی که شما رویای یک نوزاد, آن را نشان دهنده خلوص, پاکاستی و خلوص. نوزادان معمولا نشان دهنده گرمی و نیت خوب شما می توانید داشته باشد. اگر شما رویای بچه دار شدن را داشتید، اما من به عنوان یک واقعیت فراموش کردم که نماد ترس شما از شناخته شدن به عنوان یک فرد شکننده است. شما نمی خواهید دیگران بدانند که شما یک فرد قوی نیستید، چرا که این چیزی نیست که شما به آن افتخار می کنید. اگر شما خودتان را در راه خود را به بچه دار شدن به این معنی است که شما آرزو می کنید کسی از شما مراقبت در حالی که ممکن است، شما می خواهم به کسی وابسته باشد. شما نمی خواهید به مسئولیت برای هر کسی، نه شما، نه دیگران. اگر در واقعیت شما در حال حاضر انتظار نوزاد, سپس این رویا نشان می دهد ترس و نگرانی خود را از رفتن به کار. اگر شما رویای یک نوزاد است که گریه, آن را نشان می دهد که شما به دنبال توجه و درک و حمایت از دیگران. چیزی گم شده در زندگی شما وجود دارد و شما احساس نمی کنید به عنوان یک فرد برآورده شده است. اگر شما می بینید که کودک گرسنه نشان می دهد که شما از گرفتن مسئولیت برای خودتان گم شده است. اگر شما رویای کودک بسیار فوق العاده کوچک, آن را نشان دهنده نگرانی و ترس خود را از دیگران می دانند که آنها واقعا چه هستند. اگر رویای نوزادی را که مرده است، نشان می دهد که بخشی از شما هرگز همان چیزی نخواهد بود که قبلاً بوده است. اگر شما رویای قرار دادن نوزاد در و خارج از آب نشان می دهد بازگشت، شما وارد خواهد شد. این بدان معنی است که شما از دست رفته زمان زمانی که شما هیچ نگرانی، آن را فرد آسان بود. متناوبا این رویا نشان می دهد که چگونه آب مهم برای یک نوزاد در دوران بارداری است, به همین دلیل است که بسیاری از زنان را انتخاب کنید برای رفتن به کار, به خصوص در حمام و یا هر راه دیگری که شامل آب. به خاطر داشته باشید، شاید ناخودآگاه خود را به شما مشاوره را انتخاب کنید به یک نوزاد در آب.