بیس بال

اگر شما رویای تماشای یک بازی بیس بال، آن را نشان می دهد آرامش آرام و متعادل از ذهن. بازی نماد نرم و حمل در محل است. معمولا هنگامی که رویاپرداز می بیند خود را بازی یک بازی او نشان می دهد که شما یک هدف از زندگی خود را نمی بینند. گاهی اوقات دشوار است بدانید که چه می خواهید و تعیین اهداف خود را، دانستن که آنها خواسته ها و خواسته های خود را برآورده خواهد شد. در واقع ، مردم اغلب مانند برای مانند بیس بال ، به عنوان معنی کسی که تعیین یک هدف برای رسیدن به هدف. در نظر بگیرید، که رویای شما ممکن است نشان دهنده خواسته های جنسی است که شما و نه شما قادر به بیان آنها.