بلجیم

رویای در مورد بلژیک نماد طرز فکر است که دوست دارد برای تعمیر ایده های خود را اول. عمدا گوش دادن به دیگران و یا فشار ایده های خود را اول ، مهم نیست که چه. بلژیک ممکن است منعکس کننده مشکلات اجتماعی و یا استدلال. شما یا کسی که نگران فکر کردن است، آنها بهتر از فرد دیگر هستند. منفی, بلژیک می تواند نشانه ای است که شما به طور قطع قرار دادن ایده های خود را برای اولین بار در تمام هزینه ها. همچنین می تواند نشانه ای است که شما بسیار بحرانی, بسیار علاقه مند به دادن سفارشات و یا بسیار نگران در مورد داشتن راه خود را. مثال: مردی رویای بودن در بلژیک را داشت. در زندگی واقعی او بود فشار مشاوره خود را در مورد کسی حتی زمانی که آن را به توصیه بد معلوم شد. بلژیک منعکس کننده نیاز مداوم خود را به تحقق ایده های خود را اول.