گهواره

اگر شما در حال رویا در هر زمینه ای در مورد ، و یا شما در حال دیدن یک کریب ، ممکن است نشان می دهد که شما در حال reaking و یا ~خراب کردن~ ایده جدید ، ایجاد و یا پروژه. متناوبا, آن را ممکن است به ماهیت عقیق, حفاظتی و محبت آمیز آن اشاره. تفسیر تحت اللفظی تر از این نماد ممکن است نشان می دهد که شما ممکن است برای یک نوزاد یا اینکه شما در انتظار یک نوزاد.