جانور

رویای در مورد یک جانور نماد جنبه منفی از زندگی خود را که به نظر می رسد کاملا خارج از کنترل. مشکلی که شما یک زمان سخت رام کردن و یا تحت کنترل گرفتن. متناوبا, یک جانور ممکن است یک ویژگی شخصیت منفی قدرتمند منعکس, فرد, و یا وضعیت است که باید شامل.