بالا

رویای رفتن در نماد صعود، بهبود و پیشرفت است. شما ممکن است تجربه سطح بالاتری از آگاهی, حرکت, و یا حرکت نزدیک تر به اهداف. برای صعود بیش از حد به سرعت, آن را می تواند به نفس باد شده اشاره, غرور و یا ترس از موفقیت.