بوگیمن

رویای در مورد bogeyman نماد احساسات ترس و یا اضطراب در مورد رفتار وحشتناک است که هیچ کس متوجه. احساس کنید که مردم اگر شما سوء استفاده, گرفتن شما, و یا ترساندن شما بدون هر کس دیگری شهادت و یا باور آن. منفی, bogeyman ممکن است منعکس کننده سرخوردگی است که هیچ کس نگرانی های خود را و یا شکایت در مورد بودن به سختی بشنود. یک قلدر در زندگی شما که با صورت خود را در خفا دور می شود. متناوبا, خواب از bogeyman می تواند ترس های غیر منطقی بر اساس فرضیات غیر قابل نفوذ منعکس. ترس از ناشناخته و یا چیزی است که هرگز ثابت شده است.