اسلات

اگر شما رویای دیدن یک اسلات و یا یکی بودن, سپس آن را نشان می دهد ویژگی های راکد از شخصیت خود را. شما باید خودتان را آهنگسازی و انجام یک کار مفید، چرا که رکود و تنبلی شما را به تخریب منجر شود.