بالا

رویای چیزی است که بالاتر از شما یک عمان خوش شانس است. اگر شما رویای چیزی بالاتر از سر خود را به این معنی است که شما باید بالاترین انتظارات از خودتان را. آنچه شما نیاز به انجام این است که تبدیل به کسی که همیشه به دنبال نتایج نهایی. اگر این کار را انجام دهید، زندگی شما را موفق تر و شادتر خواهد کرد.