انویل

هنگامی که شما رویای دیدن anvil, به این معنی است که شما تنها مسئول شادی خود را. به خاطر داشته باشید، که شما با موانع بسیاری روبرو خواهد شد در حالی که شما خواهد رسید شما با هدف هدف. هنگامی که شما رویای دیدن یک آنویل شکسته, به این معنی است که شما از دست رفته شانس ممکن است که زندگی به شما در گذشته ارائه شده است.