بیکینی, بیکینی

اگر شما پوشیدن بیکینی در یک رویا, این رویا نشان دهنده وضعیت دولت خود را که در آن شما احساس برهنه. شاید بسیاری از چیزهایی که مردم در شما می بینند وجود دارد. شما حریم خصوصی خود را در زندگی خود را از دست داده است. متناوبا, بیکینی می تواند تمایلات جنسی نشان می دهد و شما نیاز به.