بلیط هواپیمایی

رویای در مورد بلیط هواپیمایی نماد ایده ها، راه حل ها و یا پاسخ به مشکلات است که انگیزه به برنامه های شما می دهد. یک رویداد یا یک قطعه از اطلاعات است که به شما می دهد منابع لازم و یا قدرت را به چیزی اتفاق می افتد. توانایی شروع یک آزمایش و یا گرفتن چیزی ~خارج از زمین.~ مثال: مردی رویای تحویل بلیط هواپیما را داشت. در زندگی واقعی او علائم پزشکی جدید را تجربه کرد که در نهایت پزشکان را مجبور به جدی گرفتن بیماری خود را.