بلیط کنسرت

رویای در مورد بلیط کنسرت می تواند نماد یک طرح و یا دعوت به یک رویداد کاملا در احساس خوب در تمام زمان متمرکز شده است. شما می توانید دعوت به یک گردهمایی اجتماعی و یا وضعیت هیجان انگیز داشته باشد. مثال: یک مرد جوان رویای گرفتن بلیط به کنسرت از یک دوست. در زندگی واقعی، آن دوست او را به خانه اش دعوت کرد تا بعد از آن روز یک فیلم را تماشا کند.