کوکی ها

خواب در مورد بیسکویت و یا خوردن در رویا کراکر، ممکن است نشان می دهد که شما تمایل به مراقبت از نیازهای دیگران علاوه بر خود را. شما صرف وقت خود را به دنبال افراد دیگر و در نتیجه غفلت از نیازهای خود را. رویا همچنین می تواند جناس در ~ترک او~. شاید شما در حال تلاش برای گرفتن کسی برای فاش کردن اطلاعات خاص و یا اسرار.