بیسکویت ثروت

رویای در مورد کوکی ثروت نماد احساسات دلپذیر، اجازه دادن به شخص دیگری تصمیم گیری چیزی برای شما. منفی, آن را می تواند نشانه ای است که شما قرار دادن سرنوشت خود را در دست شخص دیگری.