دو جنس گرا

اگر رویاپرداز خود را به عنوان یک فرد دو جنس گرا می بیند زمانی که در زندگی واقعی آن نیست، که توضیح اصلی این رویا در مورد حذف جنسی خود را پیش بینی می کند. گاهی اوقات ما می ترسیم برای بیان نیازهای ما، فقط به این دلیل که ما سعی می کنیم برای جلوگیری از رد. این امکان وجود ندارد که تمام نیازهای خود را که از کسی بیش از حد مطابقت, اما شما باید سعی کنید برای پیدا کردن سازش برای حل و فصل این تفاوت. متناوبا, رویا نیز می تواند نشان دهنده گسستگی. سعی کنید به نگاه عمیق تر به روح خود را و پیدا کردن که شما هستند.