پوست سر

رویا با پوست سر نماد جدایی و یا درگیری است که دقیق، دقیق و یا بسیار توجه به جزئیات. شما یا شخص دیگری ممکن است دچار مشکل با دانش تخصصی. دانستن دقیقا چه باید بکنید برای از بین بردن یک مشکل. به با پوست سر مورد حمله قرار می تواند مشکلات و یا موقعیت است که به نظر می رسد به شما تاثیر می گذارد و یا حمله به نقاط قوت خود را با دقت شگفت انگیز. چیزی که شما می دانید دقیقا چه باید بکنید برای آسیب رساندن به منافع خود را. همچنین می تواند نمایندگی از نیاز بیش از حد برای کمال است که شما خسته کننده و یا حواس پرت کردن شما.