وبلاگ ها

رویای در مورد یک وبلاگ نماد یک حساب شخصی از یک وضعیت است. همچنین می تواند نمایندگی از به اشتراک گذاری داده های شخصی و یا نظرات.