فولاد

رویای در مورد فولاد نماد رفتار و یا موقعیت است که احساس برای همیشه قابل اعتماد است. چيزي که ما هيچوقت کنسل نمي کنيم شما یا شخص دیگری که هرگز شکست نمی خورد و یا می دهد. وضعیتی که در آن شما کاملا احساس اعتماد و یا اعتماد. مثال: مردی رویای ایستادن در یک هواپیمای فولادی را داشت که پرواز می کرد. در زندگی واقعی کسب و کار جدید خود را در نهایت خاموش شد ، اما او در مورد آن اعتماد به نفس نیست حتی اگر آن را به نظر می رسید هرگز به توقف رشد. هواپیما فولاد منعکس کننده کسب و کار ~برخاست~ و هرگز شکست می خورد. مثال 2: مردی رویای بودن در یک پارک صنعتی فولاد را داشت. در زندگی واقعی او مصرف داروهای تجربی در حضور پزشکان بسیار با تجربه برای دوره های طولانی از زمان. پارک صنعتی فولاد منعکس کننده احساسات خود را در مورد نگرش مداوم از کار آزمایش است که او اعتماد.