آداب و رسوم

برای دیدن مردم، با رفتار اجتماعی مودبانه یا تحصیل کرده، به معنای یک چرخش دلپذیر و مطلوب است، که به نظر آنها یک وضعیت غم انگیز بود. با دیدن افراد بی انضباط نشان می دهد که درگیری ها و اختلاف نظر ها با یک همکار یا هم تیمی منجر به عدم انجام این کار در دست خواهد شد.