دهان

رویاپردازی و دیدن دهان به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنی نیاز خود را به بیان خود و یا صحبت کردن در مورد یک موضوع است که شما را آزار می دهد. از سوی دیگر، شاید شما بیش از حد صحبت کرده اند… و شما باید دهان خود را بسته نگه دارید.