گونه ها

برای دیدن گونه ها در یک رویا، پس از آن چنین رویایی نشان دهنده فداکاری، محبت و نزدیکی است. رویا همچنین نشان دهنده نماد قدرت و دیدگاه های آن است. گونه هایی که قرمز هستند نشان دهنده خجالتی بودن، سلامت و طول عمر است. شاید شما احساس خجالتی در مورد برخی از وضعیت. گونه های صورتی نیز با سلامت و عمر طولانی از رویاپرداز همراه است. اگر شما یا کسی گونه های خود را نقاشی, سپس چنین رویایی پیش بینی در مورد جنبه های خلاق از شخصیت خود را. شما کسی که قادر به بسیار منحصر به فرد در هر شرایطی از زندگی خود را.