دعاوی

رویای در مورد یک فرایند نماد شما و یا شخص دیگری است که در حال برداشتن گام برای بازگرداندن عدالت است. انتقام، خجالت کشیدن کسی و یا استفاده از نفوذ خود را به زور کسی را به تغییر. تلاش شما برای اصلاح یک وضعیت ناعادلانه و یا عدم تعادل. نمی خواهم کسی دیگر به دور با چیزی. رویای داشتن دعوی علیه شما آورده می تواند نشانه ای باشد که کسی در زندگی شما احساس نمی کند که وضعیت یا سطح دستاورد شما عادلانه است. چیزی ممکن است دوست ندارد برای دیدن شما انجام کاری.