توپ کریستال

رویای در مورد توپ کریستال نماد دید خود را از آینده است. تحقق آنچه در آینده می تواند به عنوان بر اساس حوادث جاری، و یا آنچه شما امیدواریم که می تواند اتفاق می افتد. رویای در مورد توپ کریستال سیاه و سفید می تواند یک نمای تاریک یا ترسناک از آینده منعکس. همچنین می تواند نمایندگی از چشم انداز از آینده است که بیش از حد در برخی از راه. مثال: مردی رویای دیدن یک توپ کریستال با رنگین کمان در آن را داشت. در زندگی واقعی، او تنها نظر خود را در شکایت از یک دوست قدیمی به دلیل شواهد جدید نشان می دهد که دوست قدیمی خود را مسئول نیست تغییر کرده بود. توپ کریستال با رنگین کمان منعکس کننده دید خود را از آینده, هماهنگ با توجه به شواهد جدید. مثال 2: یک زن رویای توپ کریستال سیاه و سفید. در زندگی واقعی او کشف کرد که او به سرطان و چه شانس خود را برای زندگی بودند.