توپ گلف

رویای در مورد توپ گلف نماد یک هدف و یا مشکل است که شما با راحت هستند، گرفتن زمان خود را در تلاش برای حل. یک ذهنیت آهسته برای حل یک مشکل.