توپ ساحل

رویای در مورد توپ ساحل نماد نگرش بازیگوش و یا بی خیال در مورد مواجه با مشکلات. طرز فکر مثبت در مورد گرفتن به مشکلات خود را در تمام زمان مواجه. نشانه ای که شما ممکن است تجربه تسکین در نهایت گرفتن با یک مشکل دیرینه برخورد. منفی, توپ ساحل می تواند نشانه ای است که شما در حال لذت بردن از مبارزه و یا بحران بیش از حد و نمی خواهید آن را به پایان برسد. طولانی کردن درگیری بی مورد.