حباب

رویای در مورد حباب نماد چیزی در زندگی خود را که شما می خواهید برای محافظت، حفظ و یا دست نخورده نگه داشتن برای بعد. چیزی که شما می توانید انتخاب کنید برای صبر کنید. متناوبا, شما همچنین ممکن است محافظت از خود را عاطفی. مثال: یک دختر جوان خواب پسری را که دوست دارد در پلاستیک می بیند. در زندگی واقعی، او تا به حال یک پسر بوسه و احساس آن چیزی است که او باید صبر کنید تا او مسن تر بود، تجربه. مثال 2: یک دختر خواب از یک پسر او علاقه مند به پیچیده در پیچیدن حباب. در زندگی واقعی او احساس کرد که پسر آنقدر برای او مهم است که او مایل به رها کردن برنامه های خود و یا منافع خود را به نگه داشتن او علاقه مند به او. حباب منعکس کننده ~منحنی~ تلاش برای حفظ رابطه.