حباب

هنگامی که شما رویای نوعی از حباب, سپس چنین رویایی نشان دهنده لودیت, کودکانه و شادی از شخصیت خود را. شاید، شما کسی هستید که زندگی آسانی را پشت سر می روید و چیزهایی را بدون استرس مصرف می کنید. رویا احتمالا می تواند نشان می دهد که شما تبدیل شدن به جدی تر و مسئول. متناوبا, حباب می تواند تمایل به انجام به دنبال مشکلات کوچکتر نشان می دهد, مانند آنهایی که بزرگ.