حباب

رویای حباب نماد امید، شور و شوق و یا انتظارات است. آرزوها یا انتظارات غیر واقعی. منفی, حباب می تواند وضعیت آسیب پذیر از اعتماد به نفس خود و یا یک پروژه منعکس. یک منطقه ظریف از زندگی خود را که می تواند به راحتی آسیب دیده است. در نظر گرفتن عبارت ~حباب خود را پشت سر هم~ با توجه به ناامیدی. مثال: یک زن خواب باردار بودن با حباب در داخل او که نگه داشته کاهش. در زندگی واقعی، او در تلاش برای باردار شدن بود، اما هرگز اتفاق نیفتاد.