بولینگ

رویای در مورد بولینگ نماد تجربه در زندگی که در آن شما در حال تلاش برای حذف یک مشکل چند وجهی، و یا تعدادی از مشکلات در همان زمان. اعتصاب نشان دهنده موفقیت و از دست رفته نشان می دهد شکست برای رسیدن به اهداف و یا تحقق خواسته. برای بازی و برخی از سنجاق باقی مانده نماد موفقیت در مقابله با مشکلات خاص است، اما نتواند به حل دیگران.