کیک تولد

رویای در مورد کیک تولد نماد یک وضعیت در زندگی روزمره خود را که باعث می شود شما احساس خاص و یا خوش شانس. اتفاق خوبي افتاد فقط براي تو بود شما ممکن است گرفتن دقیقا همان چیزی است که شما می خواستید. یک آرزو ممکن است برآورده شده است. اگر شما یک کیک تولد با خون بر روی آن را ببینید ممکن است یک وضعیت منفی است که تحت الشعاع قرار موفق باشید. همچنین می تواند نشان دهنده گناه است که شما با چیزی منفی است که شما انجام داده اند برای بدست آوردن موفق باشید خود را. کیک تولد صورتی ممکن است منعکس کننده بخت خوب شما با وسواس. چیزی خوب اتفاق افتاده است و شما می خواهید آن را امتحان کنید تمام وقت. همچنین می تواند نمایندگی از نفع جنسی در طول یک رویداد خاص است. يکي ممکنه در يک لحظه خاص لاس مي زنه