کیک عروسی

رویای در مورد کیک عروسی نماد یک مناسبت خاص یا نادر است که در آن چیزی در حال تبدیل شدن به دائمی است. حس قدرتمندی که چیزی برای همیشه ادامه خواهد داشت. مثبت, کیک عروسی می تواند احساس می کند که آن را خوب می دانم که چیزی منفی هرگز دوباره اتفاق می افتد منعکس. همچنین می تواند نمایندگی از شما احساس می کنید که چگونه خوب است بدانید که چیزی از خوب دائمی خواهد بود. احساس شادی و یا تسکین در دانستن که چیزی به طول خواهد انجامید. منفی, کیک عروسی می تواند حسادت و یا خجالت است که شخص دیگری لذت بردن از یک دستاورد دائمی است که نمی تواند متوقف شود.