کیک شکلاتی

رویای در مورد کیک شکلات نماد پاداش خود و خود دارو در طول یک رویداد خاص در زندگی شما. چیزی که ممکن است به نظر می رسد زمانی که شما را به تعطیلات، و یا انجام یک کار خوب برای خودتان. مثال: مردی رویای خدمت به کیک شکلاتی را داشت. در زندگی واقعی او در حال برنامه ریزی تعطیلات برای خود بود.