بولونیا

رویای در مورد بولونیا نماد یک مشکل شخصی است. مسائلی که به تنهایی شما برای مقابله با, و یا که مردم دیگر علاقه مند به مراقبت در مورد شما.