آکاردئون

رویای در مورد آکاردئون نماد به دیگران احساس آنچه شما در حال تلاش بیش از حد سخت و یا بیش از حد. شما یا شخص دیگری که بسیاری از تلاش را به چیزی قرار داده است. آکاردئون ممکن است یک تلاش شکست خورده برای تحت تاثیر قرار دادن و یا متقاعد کردن کسی را منعکس کند. مثبت, آکاردئون می تواند نماد تلاش خود را به کسی نشان می دهد که چقدر شما در حال تلاش. مثال: یک مرد جوان رویای بازی آکاردئون برای دوست دختر سابق خود را. در زندگی واقعی او نمی تواند او را متقاعد به بازگشت به او. او احساس کرد که هیچ چیز او گفت و یا می تواند او را تحت تاثیر قرار. آکاردئون منعکس تلاش خود را به او احساس می کند که او در تلاش بود به عنوان سخت به عنوان او می تواند او را تحت تاثیر قرار.