بمب هسته ای

هنگامی که شما در حال خواب در مورد بمب هسته ای، سپس که چنین رویا نشان می دهد ناامیدی در است. شاید شما احساس می کنید که شما کنترل خود را از دست داده اند و قادر به مدیریت زندگی خود را. از سوی دیگر ، بمب هسته ای می تواند تمایل خود را به تمیز کردن ظروف سرباز یا مسافر شما احاطه شده توسط نشان می دهد ، که به این معنی که شما می خواهید برای خلاص شدن از شر تمام مسائل غیر ضروری در زندگی خود را. همچنین ممکن است که چیزی بسیار بزرگ و تکان دهنده اتفاق می افتد.