کلاه سبک بیس بال

برای دیدن یک کلاه، هنگامی که شما در حال رویا، می ایستد به عنوان نمادی از سبک آرام، دوستانه و یا غیر رسمی و یا طبیعت است. این نیز نشانه ای از سهولت در زندگی شما است. متناوبا, آن را نیز می توان به عنوان نماد است که شما نیاز به تحمل بیشتر با دیگران تفسیر.