استخوان, سیم, لایه, ماه

هر کس که کلاه در رویا استفاده می شود در تلاش برای استفاده از پناهگاه برای محافظت از آن را از محیط اطراف. شاید از صدمه زدن به کسانی که به آنها اعتماد دارید می ترسید. رویا همچنین می تواند اسرار شما را نشان می دهد و نمی خواهید برای نشان دادن به دیگران.