عروسک باربی

رویای عروسک باربی نماد تمایل به کامل در تمام زمان متوجه می شود، بنابراین مردم شما را دوست دارم. آرمان گرایی اجتماعی و انطباق. همیشه مایل به جا در و یا آنچه دیگران می خواهند آن را به. منفی, شما ممکن است در تلاش بیش از حد سخت برای برآورده کردن انتظارات دیگر.