مرد برفی

اگر رویای یک مرد برفی را داشته باشید، چنین رویایی نشان دهنده احساساتی است که سرد شده است. شاید رویا نشان می دهد که شما حساسیت و لطافت از دست داده اند. از سوی دیگر، رویا می تواند به شما نشان می دهد سمت سرگرم کننده از شما.