لاستیک

هنگامی که شما لاستیک در یک رویا را ببینید, سپس به این معنی است که شما توانایی انطباق در موقعیت های مختلف. مطمئن شوید که شما خودتان را با موافقت با دیگران در تمام زمان تحقیر نیست. هویت خودت رو از دست نده