لاستیک

دیدن لاستیک در رویا نماد انطباق پذیری و تطبیق پذیری است. منفی, ممکن است منعکس کننده مسائل است که تمایل به معکوس و یا گزاف گویی به عقب. شما ممکن است با مسائل حساس و یا مشکلات است که شما قادر به رسیدگی به برخورد, اما گاهی اوقات بازگشت و شما را آزار می دهد.