چکمه

رویای در مورد چکمه نماد یک موقعیت جسورانه و یا یک موقعیت محکم است. شما یا برخی از منطقه از زندگی خود را که انجام آنچه شما می خواهید و به شما هیچ چیز می دهد. در حال حرکت، با وجود تمام اعتراض ها و یا مخالفت. منفی, چکمه می تواند موقعیت های منعکس کننده است که ~بوت~ و یا شما احساس ~راه رفتن.~ شما ممکن است احساس خطر. رنگ چکمه نشان دهنده انگیزه ها، احساسات و یا نیت است.