برزیل

رویای در مورد برزیل نماد یک حالت از ذهن است که شرمنده است و یا نمی تواند نشان دهد. موقعیت هایی که نسبت به احساسات شما بی احساس هستند، تحقیر آمیز هستند، یا شما را از احساس ناتوان بودن از احساس بزرگ و قدرتمند نگه می دارند. نشانه ای که شما احساس می کنید کمتر قدرتمند و یا موفق از شما می خواهید، شما متوجه خودتان را به ناتوان برای انجام آنچه شما واقعا می خواهید. مثال: مردی رویای پسرش را داشت که به برزیل نقل مکان می کرد. در زندگی واقعی معامله املاک و مستغلات است که او فکر می کرد تضمین شده بود ناگهان شکست خورد. پسر، حرکت به برزیل نشان دهنده کسب و کار املاک و مستغلات ترش و خجالت او را در مقابل افرادی که او با آنها صحبت در مورد تمام پول بود رفتن به انجام آن.