شکر

اگر رویای شکر، چنین رویایی نشان دهنده نیاز به شیرینی در زندگی شما است. شاید شما در حال رژیم غذایی, بنابراین شما می خواهید برای گرفتن برخی از آب نبات در زندگی خود را. از سوی دیگر, رویا ممکن است برخی از چیزهایی که شما در حال تلاش برای جلوگیری از نشان می دهد.