علاوه بر این

هنگامی که شما در حال رویای تلاش برای پیدا کردن پاسخ درست به یک مورد علاوه بر این, آن را نشان می دهد که چگونه دشوار و دشوار خواهد بود برای شما در حالی که شما با رقبای خود رقابت. اگر شما می خواهید برای رسیدن به وظیفه شما همیشه می خواستم برای رسیدن به, مطمئن شوید که شما در حال کار به اندازه کافی سخت. اگر شما سقط جنین در یک مورد علاوه بر این ، آن را نشان می دهد که شما خواهد بود که برای اولین بار برای پیدا کردن در مورد برنامه های رقیب خود را ، و شما خواهد بود که آن را برآورده خواهد شد.