آووکادو

رویای در مورد آووکادو نماد افراط و تفریط بدون عواقب و یا خطر رفتن بیش از حد دور است. توانایی انجام بسیاری بدون آن هرگز تبدیل شدن به یک مشکل. مثال: مردی رویای آووکادو را داشت که تخم دایناسور نیز بود. در زندگی واقعی، او در حال آماده شدن برای ترساندن دوست حسود خود بود که کسب و کار جدید خود را به خوبی بود که او می تواند تمام پول او می خواست بدون هیچ مشکل مالی صرف.