آناناس

رویای در مورد آناناس نماد اعتماد به نفس، موفقیت و یا احساس خود مطمئن است. احساس ناخوشایند بودن می کنم. مثال: فارغ التحصیل کالج که رویای خوردن آناناس را داشت. در زندگی واقعی پدر و مادرش برای شهریه خود را پرداخت و او حاضر به پرداخت آنها را به عقب. آناناس نشان دهنده عدم تعهد کل خود را به پدر و مادر خود را.