آناناس

رویاپردازی و دیدن آناناس، هنگامی که شما در حال رویا، نشانه کنجکاو از رویای خود است. این نشانه نشان دهنده اعتماد به نفس، جاه طلبی و موفقیت است. شما اعتماد به نفس در آنچه شما انجام می دهند. متناوبا, آن را نشان می دهد مشکلات جنسی و مشکلات از دست دادن کنترل.