کشاورز

خواب است که شما یک کشاورز نماد کار است که در حال انجام با سرعت کامل است. به یک کشاورز در رویای خود را نمادی از پتانسیل برتر خود را است. علاوه بر این ، آن را نشان می دهد افزایش بهره وری. آیا شما احساس کامل ترین پتانسیل خود را؟ متناوبا, ممکن است نشان می دهد که شما نیاز به کار به عنوان یک کشاورز. شما نیاز به قرار دادن تلاش بیشتر, که تلاش برای به دست آوردن تمام مزایای.